Контакти: Тел: +359 888 525 715 |+359 888 004 029 | Емайл: office@kimingbg.com

КИМ Инженеринг ООД

Качеството за нас е на първо място.

КИМ Инженеринг ООД

е създадена през 2004 г

В началото основната цел е да разработи всички видове филтри, използвани при преработване на растителни масла.
Фирмата се занимава с проектиране, монтиране и производство на оборудване за рафинерии за растителни масла и биодизел. Особено внимание е отделила в усъвършенстване върху производство на филтри, работещи под налягане с филтруващи елементи.


В основата на проектирането са заложени следните параметри:


- безопасност на труда;

- икономичност;
- енергоспестяване;
- опазване на околната среда;
- опростяване на манипулация и експлоатация на оборудването;

- внедряване на максимално автоматизиране;


При проектиране и производство КИМ Инженеринг ООД се ръководи от европейските нормативи.
- Сертифицирана е по ISO 9001
- Сертифицирана е по ISO 3834-2


Филтри

Филтри


Филтрите представляват елементи, покрити с комбинация от 5 мрежи, като външната мрежа зависи от процеса на филтруването; всички елементи се събират чрез колектор в съд под налягане. Почистване на филтъра се осъществява с пара, въздух или инертен газ. Технологията на филтруване и почистване позволява почти да не остава масло в утайките.


Сурово масло


При филтруване на суровото масло се използват вертикални филтри. Тяхното изчистване става много лесно с автоматичен пневмо вибратор. След като се продухват с въздух или с инертен газ, утайките изсъхват по филтърните елементи. При отворена долна клапа сухите утайки падат в количката и филтърът отново е готов за работа.


За филтриране на студено пресовано растително масло за гориво или за хранителни цели.


Винтеризация


В този процес се използват хоризонтални филтри с възможности за лесно и бързо отваряне за почистване и ревизия. Необходима е повече филтруваща площ, на която може по-лесно да се разположи такъв вид съд.


Обикновено се почистват с пластмасови шпакли, могат да се монтират и вибратори, но по филтърните елементи винаги остава някакво количество от утайките.


Изсушаване на утайки се постига със сгъстен въздух.


Избелване


За избелено масло също се използват вертикални филтри, само че утайките тук се препоръчва да се изсушават с пара. Чисти се по същият начин като при сурово масло.


Контролно и полирфилтруване


След всяко филтруване е добре да се направи едно контролно филтруване, за да се отстранят малките частици и накрая маслото да получи така наречения "гланц".


За тази цел КИМ Инженеринг ООД произвежда филтри с кошници, в които се залагат торби от специална материя, позволяващи да се постигне филтрация от 0.5, 1, 5, 10 и 25 микрона.

Биодизел

За производството


Производството на биодизел от растителни масла в определени моменти се оказва икономическо неизгодно. Ето защо фирма КИМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД насочи усилията си към получаване на метил естери от мастни киселини, които представляват вторичен отпадъчен продукт при рафиниране на растителни мазнини и са значително по-евтини.


Първоначално получи успехи в лабораторни услови и пилотна инсталация, след това бе проектирано и пускано в експлоатация в промишлен мащаб.


В инсталацията могат да се преработват мазнини с киселинност от 0.1 % до 60 %.


Биодизел от мастни киселини

Суровината трябва да бъде анализирана много добре за да се направят правилно изчисления. Всеки един етап от процеса се следи щателно и внимателно за да се получи киселин(Н)а стерификация, алкална транстерификация (алкална трансестерификация), разделяне на глис(Ц)ерина и получаване на биодизел с показатели отговарящи на европейски стандарти


В дясната колба има мазни (мастни) киселини с 23 % киселинност, а в лявата-готов биодизел.

Рафинерии

Рафинерии за растителни маслаКИМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД няма единичен прототип за рафинерия. Избрани са най-добрите решения, базирани върху наличния опит. Всяка следваща рафинерия е проектирана, така че да има най-малка зависимост от човешкия фактор.


Сурови растителни масла имат специфични аромати, киселинност, восъци, съдържане на фосфатите се подлагат на редица процеси, за да получим "рафинирано масло".


Тези процеси са:


• Неутрализация и дегъминг;
• Избелване;
• Винтеризация;
• Дезодорация;


Процесите според капацитета на предприятието могат да бъдат шаржови или непрекъснати.


Автоматизиране на производствени процеси


Компютърна система за управление е проектирана да контролира нивата, температурата и налягането през целия процес и след като алармира за проблем, да го блокира.

Сепаратори

Внос на сепаратори за маслена промишленост с монтаж и пуск


Сепаратори се контролират през целият производствен процес - през товарене до пуск и получаване на добри резултати.Доволни клиенти

Тракия Ойл ООД

Храни и напитки Стара Загора, провинция Стара Загора

Геострой Инженеринг ЕООД

Геострой инженеринг ООД, град Ямбол е регистрирано през 1992г. С основна дейност: топография-геодезични работи /изравняване, кадастрални планове, проследяване и др. /Изпълняващи всички видове строително-монтажни работи и строителство.

Инертни материали-Ямбол АД

Инертни материали-Ямбол АД, гр. Ямбол, води началото си от 1961г и се специализира в добива, преработката и търговията на инертни материали.

КИМ Инженеринг ООД

Адрес: Чешнегирово, Пловдив област, Официално военно летище–делене, Пощенски код: 4121

Държава: България-Европа

Емайл: office@kimingbg.com

Тел:+359 888 525 715 | +359 888 004 029

Форма за контакти