За Ким Инженеринг

Кои сме ние?

КИМ Инженеринг ООД е създадена през 2004 г.

В началото основната цел е да разработи всички видове филтри, използвани при преработване на растителни масла. Фирмата се занимава с проектиране, монтиране и производство на оборудване за рафинерии за растителни масла и биодизел. Особено внимание се отделя на усъвършенстване върху производство на филтри, работещи под налягане с филтруващи елементи.

Още за нас

В основата на проектирането са заложени следните параметри:

– безопасност на труда;

– икономичност;

– енергоспестяване;

– опазване на околната среда;

– опростяване на манипулация и експлоатация на оборудването;

– внедряване на максимално автоматизиране;

При проектиране и производство КИМ Инженеринг ООД се ръководи от европейските нормативи.

– Сертифицирана е по ISO 9001