Дейности

Филтри

Филтри (под налягане)

Филтрите представляват елементи, покрити с комбинация от 5 мрежи, като външната мрежа зависи от процеса на филтруването. Всички елементи се събират чрез колектор в съд под налягане. Почистване на филтъра се осъществява с пара, въздух или инертен газ. Технологията на филтруване и почистване позволява почти нулев остатък на масло в утайките.

Сурово филтруване

Филтруване на сурово масло

При филтруване на суровото масло се използват вертикални филтри, чието изчистване е лесен процес благодарение на автоматичен пневмо вибратор. След като се продухват с въздух или с инертен газ, утайките изсъхват по филтърните елементи. При отворена долна клапа сухите утайки падат в количката и филтърът отново е готов за работа.

За филтриране на студено пресовано растително масло за гориво или за хранителни цели.

Винтеризация

Отстраняване на восъци (процес Винтеризация)

В този процес се използват хоризонтални филтри с възможности за лесно и бързо отваряне за почистване и ревизия. Необходима е повече филтруваща площ, на която може по-лесно да се разположи такъв вид съд.

Обикновено се почистват с пластмасови шпакли. Възможно е монтирането и на вибратори, но по филтърните елементи винаги остава някакво количество от утайките.

Изсушаването на утайки се постига със сгъстен въздух.

Избелване

За избелено масло отново се използват вертикални филтри, но се препоръчва тук утайките да се изсушават с пара. Чисти се по същият начин като при сурово масло.

Контролно филтруване

Контролно и полирфилтруване

След всяко филтруване е препоръчително да се направи едно контролно филтруване, за да се отстранят малките частици и маслото да получи така наречения “гланц”.

За тази цел КИМ Инженеринг ООД произвежда филтри с кошници, в които се поставят филтруващи торби от специална материя, позволяващи да се постигне филтрация от 5, 10 и 25 микрона.

Филтърни елементи

Филтърни торби

Фирма КИМ Инженеринг ООД поддържа в наличност филтърни торби, използвани при употребата на контролни филтри. Компанията разполага с различни размери (микрони) на филтърните торби: 5, 10, 25, 50 микрона – спрямо предпочитанията на клиента.

Филтърни елементи

Фирма „КИМ Инженеринг“ ООД се е специализирала в производството на висококачествени филтърни платна, състоящи се от рамка от неръждаема стомана и филтърна площ от неръждаема мрежа.

По заявка на клиента могат да бъде изработена всякаква конфигурация с различни размери на дюзи и на самото платно.

„КИМ Инженеринг“ ООД също така предлага и възможността за ремонт на стари филтърни платна след проверка на състоянието им.

Рафиниране

Рафинерии за растителни масла

„КИМ Инженеринг“ ООД няма единичен прототип за рафинерия. Избрани са най-добрите решения, базирани върху наличния опит. Всяка следваща рафинерия е проектирана, така че да има най-малка зависимост от човешкия фактор.

Сурови растителни масла имат специфични аромати, киселинност, восъци, съдържание на фосфатите и се подлагат на редица процеси, за да получим “рафинирано масло”.

Тези процеси са: Неутрализация и дегаминг; Избелване; Винтеризация; Дезодорация;Процесите, според капацитета на предприятието, могат да бъдат шаржови или непрекъснати.

Автоматизиране на производствени процеси

Компютъризирана визуална контролна система за етапите на рафиниране (обезслизяване,  избелваме, дезодорация, виктеризация и  вакуум-инсталация)

 

Рафинериите са  изцяло оборудвани с компютъризирана система за контрол  (PLC система), която позволява напълно автоматична работа на инсталацията в продължение на 24 часа без прекъсване. Параметрите на процеса и начина на работа се показват на цветни дисплеи. Работата на инсталацията се регулира и контролира от специален хардуер и софтуер.

 

Сепаратори, помпи, топлообменници, пароежектори

„КИМ Инженеринг“ ООД работи с утвърдени партньори за внос на висококачествени сепаратори, помпи, пароежекторни блокове и пластинчати топлообменници за маслената промишленост.

Сепаратори се контролират през целия производствен процес – през товарене до пуск и получаване на добри резултати.

Фирма „КИМ Инженеринг“ ООД също може да съдейства на своите клиенти с доставката на необходимите им за различни процеси дебитомери, помпи, кранове и други.

 

Биодизел

За производство на биодизел

Производството на биодизел от растителни масла в определени моменти се оказва икономическо неизгодно. Ето защо фирма „КИМ Инженеринг“ ООД насочи усилията си към получаване на метил естери от мастни киселини, които представляват вторичен отпадъчен продукт при рафиниране на растителни мазнини и са значително по-евтини.


Първоначално бяха постигнати успехи в лабораторни условия и пилотна инсталация, а след това бе проектирано и пускано в експлоатация в промишлен мащаб.

В инсталацията могат да се преработват мазнини с киселинност от 0.1 % до 60 %.

Биодизел от мастни киселини

В този процес суровината трябва да бъде анализирана много добре, за да се направят правилно изчисления. Всеки един етап от процеса се следи щателно и внимателно, за да се получи киселинна стерификация, алкална транстерификация (алкална трансестерификация), разделяне на глицерина и получаване на биодизел с показатели отговарящи на европейски стандарти.

Етерични масла

Етерични масла

Етерични масла

Фирма „КИМ Инженеринг“ ООД се занимава и с изпълнението на поръчки от неръждаема стомана, свързани с изграждането и изработването на оборудване за цехове за преработка и съхранение на етерично-маслени култури.

Производствени възможности

Производствени възможности

Фирма „КИМ Инженеринг“ ООД разполага с профилоогъващи машини, валове, абканти, фрези и стругове с възможност за обработка на метали и детайли до 1300 мм. диаметър.